زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق‌رسانی

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها, دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

دراین مقاله، هدف آن است تا ماهیت تکنولوژیکی شبکة هوشمندبرق‌رسانی مورد واکاوی قرار گیرد و دلایل کاربست آن تبیین شود. برای این ‌منظور، ابتدا شبکة سنتی و هوشمندبرق‌رسانی به‌اختصار توضیح داده می‌شوند و تفاوت‌های آن‌ها بیان می‌گردد. سپس برای درک تحولات تاریخی تکنولوژی و بدست آوردن مبنایی برای تحلیل تحول شبکة برق از سنتی به هوشمند سعی‌شده تا به‌اختصار برخی از مهم‌ترین نظریات مطرح درخصوص تغییرو‌تحولات تکنولوژیکی مرور شوند. کنکاش‌وبررسی نظریات مرتبط با توضیح تحولات تکنولوژیکی با این هدف انجام می‌شود که با استفاده از آن‌ها چارچوبی برای تبیین ماهیت تکنولوژیکی شبکة هوشمندبرق‌رسانی حاصل شود و بتوان ازآن طریق ضرورت گذار از شبکة سنتی‌برق‌رسانی به شبکة هوشمندبرق‌رسانی را توضیح داد. با آگاهی از ماهیت تکنولوژیکی شبکة هوشمندبرق‌رسانی و بررسی نظریات مرتبط با تحولات تکنولوژیکی، درنهایت نتیجه‌گیری می‌شود که مفهوم بیرون‌زدگی وارونه توانایی بالایی در توضیح گذار تکنولوژیکی از شبکة سنتی‌برق‌رسانی به شبکة هوشمند دارد. درواقع، شبکة هوشمندبرق‌رسانی پاسخی تکنولوژیکی به فقدان زیرساخت‌های فنی برای کاربرد گسترده و انبوه تکنولوژی‌های جدید مانند تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر و خودروهای برقی است. هم‌چنین، در ادامة مقاله تشریح می‌شود که ایجاد و توسعة شبکة هوشمند برق‌رسانی از منظر اقتصاد سیاسی و زمینه‌سازی برای ایجاد فضاهای جدید جهت انباشت سرمایه نیز قابل توضیح است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Economic, Social and Technological Origins of Smart Power Grid

نویسندگان [English]

  • Mahyar Karimkhani 1
  • Amir Albadvi 2
  • Meisam Karimkhani 3
1 Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University
2 Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University
3 Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

This paper is aimed at dissecting the technological nature of the smart power grid and explaining the origins of its emergence. For this purpose, firstly, the conventional and smart power grid are briefly explained and secondly their differences are described. Then, in order for providing a basis for analyzing the transformation of the power grid from the conventional to the smart one, the theories describing technological changes are reviewed. After that, the best theory which explained the technological nature of the smart power grid is selected. It provides a framework for determining the transition from conventional to smart power grid. It is explained that reverse salient concept has a very good capability for determining the foundations and necessities of smart power grid. It will be discussed that smart power grid is a response to incapability of current power infrastructure in facilitating the mass application of new technologies such as electric vehicles and renewable technologies (solar panel, wind turbine, etc.). Also, it is claimed that the emergence of smart power grid can be attributed to the necessity of finding new spaces for capital accumulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart grid
  • Sociotechnical systems
  • Technological change
  • Reverse salient