زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق‌رسانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکدۀ مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله، هدف آن است که ماهیت تکنولوژیکی شبکۀ هوشمند برق رسانی واکاوی و علل کاربست آن تبیین شود. بدین منظور، ابتدا شبکۀ سنتی و هوشمند برق رسانی و تفاوت های آن دو به اختصار شرح داده می شود. سپس، برای درک تحولات تاریخی تکنولوژی و به دست آوردن مبنایی برای تحلیل تحول شبکۀ برق از سنتی به هوشمند، برخی از مهم ترین نظریات مطرح شده دربارۀ تغییر و تحول تکنولوژیکی به اختصار مرور می شوند. هدف از بررسی این نظریات به دست آوردن چارچوبی برای تبیین ماهیت تکنولوژیکی شبکۀ هوشمند برق رسانی است تا بتوان ضرورتِ گذار از شبکۀ سنتی به شبکۀ هوشمند برق رسانی را توضیح داد. با آگاهی از این ماهیت و بررسی نظریات مرتبط با تحولات تکنولوژیکی، درنهایت نتیجه گیری می شود که مفهوم بیرون زدگی وارونه در توضیحِ گذار تکنولوژیکی شبکۀ برق رسانی از سنتی به هوشمند توانایی بالایی دارد. درواقع، شبکۀ هوشمند برق رسانی پاسخی تکنولوژیکی به فقدان زیرساخت های فنی برای کاربرد گسترده و انبوه تکنولوژی های جدید مانند تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی است. همچنین، در ادامه ایجاد و توسعۀ شبکۀ هوشمند برق رسانی از دیدگاه اقتصاد سیاسی و زمینه سازی برای ایجاد فضاهای جدید به منظور انباشت سرمایه تشریح می شود.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1398.09.1.2.6

عنوان مقاله [English]

The Economic, Social and Technological Origins of Smart Power Grid

نویسندگان [English]

  • Mahyar Karimkhani 1
  • Amir Albadvi 2
  • Meisam Karimkhani 3
1 Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University
2 Faculty of Industrial and Systems Engineering, Tarbiat Modares University
3 Faculty of Social Sciences, Allameh Tabatabai University
چکیده [English]

This paper is aimed at dissecting the technological nature of the smart power grid and explaining the origins of its emergence. For this purpose, firstly, the conventional and smart power grid are briefly explained and secondly their differences are described. Then, in order for providing a basis for analyzing the transformation of the power grid from the conventional to the smart one, the theories describing technological changes are reviewed. After that, the best theory which explained the technological nature of the smart power grid is selected. It provides a framework for determining the transition from conventional to smart power grid. It is explained that reverse salient concept has a very good capability for determining the foundations and necessities of smart power grid. It will be discussed that smart power grid is a response to incapability of current power infrastructure in facilitating the mass application of new technologies such as electric vehicles and renewable technologies (solar panel, wind turbine, etc). Also, it is claimed that the emergence of smart power grid can be attributed to the necessity of finding new spaces for capital accumulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart grid
  • Sociotechnical systems
  • Technological change
  • Reverse salient