رشد سریع یا آهسته : درک تنوع مسیرها و سرعت رشد اولیه ی شرکتهای دانش بنیان کارآفرین

نوع مقاله : ترجمه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

این مقاله به بررسی فرآیند رشد اولیه شرکت‌های دانش بنیان کارآفرین می‌پردازد. با توجه به مطالعات موردی شرکت‌های تحقیق و توسعه بین المللی زیست‌دارویی انگلیسی و هلندی، سرعت رشد اولیه شرکت‌های دانش بنیان را به صورت زمان موردنیاز برای ترکیب (یا توسعه ترکیبی) سه نوع از منابع بحرانی مفهوم پردازی می کنیم : یک تیم مدیریت متنوع و کارآمد، جذب سرمایه اولیه و توسعه فناوری . توسعه این منابع، فرآیندی در حال شکل گیری و وابسته به هم می‌باشد، که جهت گیری علی آن نیز بسیار مبهم است. ما مسیرهای مختلفی را که شرکت های دانش بنیان برای دستیابی و توسعه این منابع حیاتی استفاده می کنند نشان می دهیم. تصویری که بدست می‌آید ترکیبات مختلفی از چیزهایی است که ما آنها را مسیرهای"حمایت مند" و "بدون حمایت" می نامیم که ترکیب می شوند تا روی سرعت رشد شرکت تاثیر بگذارد. ما نشان می دهیم که طیف گسترده ای از نشانه‌های توسعه فناوری به عنوان یک دستگاه سیگنال ده برای جذب بودجه و مدیریت عمل می کند و بر سرعت توسعه شرکت تأثیر می گذارد. ما همچنین نشان می دهیم که چگونه مسیرهای مختلف و سرعت توسعه تحت تاثیر تنظیمات نهادی ملی قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1396.07.1.2.2

عنوان مقاله [English]

Growing fast or slow?: Understanding the variety of paths and the speed of early growth of entrepreneurial science-based firms

نویسندگان [English]

  • zohreh rahimi rad 1
  • ali divsalar 2
1 Ph.D. student of science and technology policy at Mazandaran University
2 Master of Computer Engineering, Iran University of Science and Technology
چکیده [English]

The paper explores the process of early growth of entrepreneurial science-based firms. Drawing on casestudies of British and Dutch biopharmaceutical R&D firms, we conceptualize the speed of early growth of science-based firms as the time it takes for the assembly (or combined development) of three types of critical resources—a functionally-diverse management team, early fundraising and development of technology. The development of these resources is an unfolding and interrelated process, the causaldirection of which is highly ambiguous. We show the variety of paths used by science-based firms toaccess and develop these critical resources. The picture that emerges is that the various combinations of what we call “assisted” and “unassisted” paths combine to influence the speed of firm growth. We show how a wide range of manifestations of technology development act as signaling devices to attract funding and management, affecting the speed of firm development. We also show how the variety of paths andthe speed of development are influenced by the national institutional setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth of the firm
  • Penrose
  • Science-based firm
  • Institutions
  • Signal