سنجش اثرگذاری محیط کسب و کار (مطالعۀ موردی وضعیت اقتصادی کشور)

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 کارشناس اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان

چکیده

امروزه بهبود محیط کسب‌وکار، برای فراهم‌کردن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان‌ اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصیِ کارآمدتر، به‌عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، وضعیت اقتصادی کشور و سنجش اثرگذاری محیط کسب‌وکار بر فعالیت‌های اقتصادی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مجموعاً «بی‌ثباتی در قوانین و مقررات»، «نبود شفافیت در سیاست‌ها» و «فقدان تضمین‌های کافی حقوق مالکیت» از مهم‌ترین عوامل ناامنی اقتصادی در ایران هستند. لذا، می‌توان نتیجه‌گیری کرد، براساس گزارش‌های داخلی و خارجی، زیرساخت‌های سخت در مقایسه با سایر مؤلفه‌ها، کمتر برای فعالان اقتصادی کشور در ادارۀ بنگاه‌هایشان مشکل ایجاد کرده است . تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار است. در ماه‌های اخیر چند عامل سبب شده تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته ‌دشوارتر شود و مؤلفۀ «تأمین مالی»، «محیط کسب‌وکار در ایران» را ناهنجار نماید.کلیدواژه‌ها

dor 20.1001.1.24767220.1395.06.2.3.8

عنوان مقاله [English]

Business environment impact assessment (a case study of the economic situation)

نویسندگان [English]

  • Saeed Kianpoor 1
  • Majid Rajabi 2
چکیده [English]

The improvement of the business environment is considered in order to provide the necessary substrates for active economic actors and for achieving more efficient private sector as an economic strategy in many countries. The aim of this study was to assess the economic situation and business environment impact on economic activity. This study was qualitative approach using the library. The results show that a total of "instability in laws and regulations," "lack of transparency in politics" and "the lack of sufficient guarantees property rights" are the most important factors of economic insecurity in Iran. It can be concluded according to internal and external hard infrastructure compared to other components, less for economic actors in managing their firm's causing the problem. Financing of economic activity in our country is considered one of the main challenges of the business environment. In recent months, several factors make financing more difficult than in the past production units and Components of the "financing", "business environment in Iran" to be malformed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business
  • Business Environment