نوع مقاله: ترجمه

نویسنده

دانشجوی دکترای تخصصی سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران

عنوان مقاله [English]

Sectoral Systems of Innovation Concepts. Issues and Analyses of Six Major Sectors in Europe. (Summing-up and conclusions)

نویسنده [English]

  • M. Sanaii