شاخص ها و مدل هاى سنجش بهره ورى علمى پژوهشگران

نویسندگان

1 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شیراز

چکیده

افزایش تولید علم در سطح جهان، نیاز جدی به روش‌ها و ابزارهای دقیق و تا حد امکان عینی را برای سنجش بهره‌وری علمی پژوهشگران به منظور تضمین کیفیت عملکرد آنان پدید آورده است. روش‌ها و مدل‌های بسیاری در این زمینه ابداع شده که هریک تنها بخشی از واقعیت را منعکس می‌سازند. تعداد مقاله‌های علمی منتشرشده در مجلات علمی معتبر و شاخص‌ها و مدل‌های برگرفته از آن، عینی‌ترین و در عین حال آماده‌ترین ابزارهایی هستند که می‌توانند برای بازنمون بهره‌وری علمی و درنتیجه واحد سنجش آن به‌کار گرفته شوند. با این حال، این شاخص و مدل‌های مبتنی بر آن به‌تنهایی نمی‌توانند تصویری کامل را از بهره‌وری علمی، بازتاب دهند. نرخ و سرعت انتشار، از شاخص‌هایی هستند که با دخالت دادن عامل زمان در محاسبة تولید علم می‌توانند در سنجش دقیق‌تر بهره‌وری علمی به خدمت گرفته شوند. در پژوهش حاضر تلاش می‌شود برخی از مهم‌ترین شاخص‌ها و مدل‌های ارائه‌شده برای سنجش بهره‌وری علمی پژوهشگران مورد بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators and models for measuring researchers’ scientific productivity

نویسندگان [English]

  • Hajar Sotudeh 1
  • Maryam Yaghtin 2
چکیده [English]

The global increase in scientific production gave rise to a criticalneed for methods and tools formeasuring the scientific productivity of researchers, as accurately and objectively as possible, to ensure the quality of their scientific performance. There is several indicators and models proposed by scientometricians, each of them is
reflecting just a partial image of the scientific productivity. The indicators and models derived from thequantity of scientific papers published in prestigious journals are the most objective and accessible tools ever devised to measure the scientific productivity. However, they, alone, cannot completely reflect scientific productivity. Such indicators as publication rate and publication speed, which take time or publication frequencies into account, can be employed to get a more accurate image. Thispaperattempts to present and discuss some of the most important indicators and models proposed for measuring researchers’ scientific productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific productivity
  • Indicators
  • models