نویسنده

دکترای سیاست گذاری علم و فناوری، دانشگاه ساسکس انگلستان

چکیده

روند رو به رشد مصرف انرژی در جهان و وابستگی رژیم های کنونی انرژی به منابع رو به زوال سوخت های فسیلی از یک طرف و فوریت پاسخگویی به تغییرات اقلیمی ناشی از مصرف سوخت های فسیلی از سوی دیگر باعث شده است تا توسعه فناوری های کم کربن بیش از پیش مورد توجه محافل بین المللی قرار گیرد. امروزه فناوری های جذب و ذخیره سازی کربن به عنوان گزینه ای مناسب، علاوه بر این که باعث کاهش انتشار گازکربنیک در اتمسفر شده، راه را برای گذار نرم از رژیم های کنونی انرژی به سمت رژیم های انرژی توسعه پایدار فراهم می آورند. البته توسعه این فناوری ها هنوز در مرحله پایلوت قرار داشته و خطرپذیری هخای فنی و اجتماعی ناشی از اجرای آن ها یکی از مهم ترین دغدغه های محققان است. این مقاله با بررسی فناوری های جذب و ذخیره سازی کربن و تبیین وضعیت کنونی توسعه این فناوری ها، سعی دارد رشد و توسعه فناوری های مذکور را از منظر سیاست گذاری مورد تحلیل قرار دهد. مقئله جذب و ذخیره سازی کربن تنها یک موضوع فنی نبوده بلکه ابعاد بسیار مهم اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی را نیز شامل می شود. استدلال مقاله حاضر این است که در فرایند تجاری سازی فناوری های جذب و ذخیره سازی کربن، از طرفی دولت ها نقش بسیار مهمی دارند، به طوری که بدون دخالت دولت ها رشد فناوری ها و ظهور نوآوری های مربوط به آن ها در عمل غیر ممکن است؛ از طرفی دیگر سیاست های مبتنی بر بازار به تنهایی نمی تواند توسعه فناوری های مذکور را تضمین کند، بلکه سیاست های فناوری محور دولت ها و حمایت های هوشمندانه آن ها از طرف عرضه فناوری ها، از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Carbon Capture and Storage: A Technology Policy for Transition to a Low Carbon Economy?

نویسنده [English]

  • Mahdi Majidpour

چکیده [English]

Development of low carbon technologies is nowadays considered a crucial policy due to global expansion in energy consumption, the dependency of current energy regimes to fossil fuels and climate change urgency.  Meanwhile, carbon capture and storage (CCS) is seen as a favorable option to mitigate climate change and  also to facilitate the smooth transition from current energy regimes towards more sustainable future. However, development of these technologies is still in an early stage and embeds technical as well as social risks. This  paper analyses the policies towards CCS technology development. It argues that the development of CCS  technologies is not mere a technical issue but it also includes the important social, political and environmental aspects. This paper also argues that commercializing of CCS technologies require governments intervention. Without government intervention and support many of these technologies will not be developed. Furthermore,  market-led policies cannot guarantee development of CCS technologies. Technology-led policies in which  governments strategically support technology development play a dominant role.