نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
علوم مهندسى ایران در سطح بین الملل: مطالعه اى در پایگاه هاى استنادى

دوره 03، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 19-32

محمود اوکاتی صادق؛ اسماعیل وزیری