نویسنده = محمدمهدی لطفی هروی
تعداد مقالات: 1
کاربرد الگوریتمهای یادگیری ماشین کوانتومی در علوم مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1400

محمدمهدی لطفی هروی؛ منیره هوشمند؛ مرضیه اسعدی