نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
هوشمندی فناوری در سازمان‌های فناوری پیشرفته

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 51-68

فاطمه محمدی؛ سعید کاظم پوریان؛ محمدرضا تقوا