نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
دو پارک فنّاوری در شیراز: دو الگوواره متفاوت

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 37-52

لیلا خزدوزی؛ سید سپهر قاضی نوری