نویسنده = ���������� ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
معرفی سیستم نوآوری منطقه ای

دوره 08، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 129-140

محمد زمانی میاندشتی