نویسنده = �������� ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
شناسایی عناصر سازنده واقعیت اجتماعی نوآوری در شرکت‎های دانش‏ بنیان با استفاده از روش حافظه‎ران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 101-112

محمد صالح ترکستانی؛ سید سروش قاضی نوری؛ پدرام جاهدی


دو دهه با سیستم های نوآوری بخشی: مسیر پیموده شده و افق های پیش رو

دوره 08، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 17-42

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید سروش قاضی نوری