نویسنده = ������������ �������������� ��������������
تعداد مقالات: 3
سرمقاله (سخن سردبیر) - آیا کارآفرینی دوای دردهای ماست؟

دوره 08، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 1-2

ابراهیم سوزنچی کاشانی


سرمقاله (سخن سردبیر) - سر برآور هم‌چو کوهی ای سند!

دوره 08، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 1-2

ابراهیم سوزنچی کاشانی