تعداد مقالات: 275
26. شفافیت، مشارکت و حاکمیت باز، راهکارهای نوین چابک‌سازی حاکمیت

دوره 09، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 5-14

حسین بوذرجمهری؛ سهیلا رجایی؛ مهدی ثنایی؛ یاسمن هرندی


27. تبیین بخش خدمت در اقتصاد جهانی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 5-16

شیوا ابن یامینی


30. سرمقاله

دوره 01، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 7-8

عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی


32. دو پارک فنّاوری در شیراز: دو الگوواره متفاوت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 37-52

لیلا خزدوزی؛ سید سپهر قاضی نوری


35. سرمقاله

دوره 05، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 5-6


37. تأملی بر شکل گیری، توسعه و کاربرد مفهوم سیستم ملی نوآوری

دوره 08، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 5-16

ابراهیم سوزنچی کاشانی


38. تغییرات پارادایمی در نظام های ملی نوآوری

دوره 05، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 6-24

مهدی مهدی


40. سیاست علم، فناوری و نوآوری (بخش دوم و پایانی)

دوره 03، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 7-14

کیومرث اشتریان


42. انقلاب های فناورانه و پارادایم های فنی اقتصادی

دوره 04، شماره 1، بهار 1393، صفحه 7-26

پریسا علیزاده


49. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات در چابکی سازمان‌های تولیدی و خدماتی

دوره 06، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 13-22

محمد خدابخشی؛ روح الله تولایی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


50. مروری بر برخی از مدل های حوزۀ سیاست گذاری فرهنگی

دوره 05، شماره 1، بهار 1394، صفحه 15-26

عرفان مصلح؛ فریبا علیزاده