جوایز اعطایی به جامعه‌محوری و کارآفرینی در دانشگاه ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد/ مدیریت کسب‌و‌کار/ دانشکده مدیریت،‌علم‌و‌فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 استادیار / گروه اقتصاد و مالی / دانشکده مدیریت،‌علم‌و‌فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 عضو هیات علمی گروه اقتصاد علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

چکیده

در طی چند دهه‌ی گذشته، به دنبال نقش کلیدیِ دانش و تجاری‌سازی دانش به‌عنوان عامل اصلی رونق اقتصادی و رقابت‌پذیری، هرچه بیشتر بر اهمیت تحول نقش دانشگاه‌ها در جهت زمینه‌سازی باروری فعالیت‌های نوآورانه و کارآفرینانه تأکید می‌شود. در این راستا در بسیاری از نقاط جهان سازمان‌های دولتی و میان دولتی نقش مهمی به‌منظور ترویج مفاهیم، ایجاد ذهنیت و فرهنگ کارآفرینی و تشویق دانشگاه‌ها داشته‌اند. یکی از راهکارهای مورداستفاده در این زمینه اعطای جوایز ملی و بین‌المللی به دانشگاه‌هایی است که توانسته‌اند در مسیر جامعه‌محوری و کارآفرینی گام‌های مؤثری را بردارند. با توجه به اهمیتی که در کشور برای حرکت به سمت جامعه‌محوری و کارآفرینی در دانشگاه‌های کشور احساس می‌شود، جایزه دانشگاه کارآفرین می‌تواند به‌عنوان ابزاری در جهت تسریع عملی کردن سیاست‌های مربوطه موردتوجه قرار گیرد. ازاین‌رو در این پژوهش تلاش شده است تا با استفاده از مطالعه اسنادی، به ‌مرور و بررسی جوایزی که در این خصوص توسط سایر کشورها به دانشگاه‌ها اعطا می‌شود و مدل‌های ارزیابی آن پرداخته شود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهگشایی برای سیاست‌گذاران و محققین به‌منظور درک اهمیت پر کردن جای خالی این جایزه و نیز ارائه مدل بومی در ایران برای سمت‌دهی و تشویق دانشگاه‌های کشور به‌سوی جامعه‌محوری و کارآفرینی و کمک به بهبود وضعیت زیست‌بوم کارآفرینی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Awards to Entrepreneurship and Engagement in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Salar Fazlifard 1
  • Mohammad Mahdi Lotfi Heravi 2
  • Mojgan Samandar Ali Eshtehardi 3
1 MSc Student of MBA, Department of Management Science and Technology, Amirkabir University of Technology
2 Assistant professor, Department of Management Science and Technology, Amirkabir University of Technology
3 Faculty member of Economics of Science Department, National Research Institute of Science Policy
چکیده [English]

Over the past few decades, following the pivotal role of knowledge and commercialization of knowledge as the main factor of economic prosperity and competitiveness, the importance of changing the universities' role in fostering the fertility of innovative and entrepreneurial activities is increasingly emphasized. In this regard, in many parts of the world, governmental and intergovernmental organizations have played an influential role in promoting the entrepreneurial concept and mentality and encouraging universities to become more entrepreneurial and engaged. One of the means in this line is awards to entrepreneurship in higher education. Due to the importance of moving towards this concept in Iran, the entrepreneurial university awards can be a means to accelerate the implementation of relevant policies. Therefore, this research, using documentary study, reviews awards to entrepreneurship and engagement in higher education provided by other countries. The findings can assist policymakers and researchers in understanding the importance of introducing this award and in providing a local model in Iran that can guide and encourage the Iranian universities towards engagement and entrepreneurship, which helps improve the entrepreneurial ecosystem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial and engaged University
  • Award
  • Entrepreneurial Assessment of University

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1400
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1399
  • تاریخ بازنگری: 16 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1400