تحلیل کمی بخش های کاربردی فناوری اینترنت اشیا در ایران: فرصتی برای همپایی اقتصادی از مسیر توسعه ی فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده

فناوری اینترنت اشیا یکی از موج های بلند فناوری می باشد که به عنوان سکویی برای صعود و یا سقوط کشورها در مسیر توسعه اقتصادی عمل خواهد نمود. کشورها و شرکتهایی که از فرصت های پیش روی این فناوری استفاده نمایند، می توانند به جمع پیشتازان جهانی ملحق شده و برای چندین دهه جایگاه خود را تثبیت نمایند. در سالهای گذشته ایران فعالیت های گسترده ای را به منظور توسعه فناوری های مختلف، صورت داده است ، اما به علت کثرت حوزه های فناوری و پخش شدن توان کشور در حوزه های متنوع، انباشت کافی دانش و سرمایه در یک بخش صورت نپذیرفته تا امکان سرریز آن به سایر بخش های صنعتی و اقتصادی نیز فراهم گردد. به صورت کلی به منظور همپایی اقتصادی باید در چندین بخش صنعتی و فناوری جهش صورت بپذیرد تا یک کشور بتواند به بک کشور توسعه یافته تبدیل شود. اما از آنجاییکه فناوری اینترنت اشیا یک فناوری عام بوده و در همه ی بخش ها کاربرد دارد، مجددا خطر پخش شدن توان علمی و سرمایه ای کشور در حوزه های مختلف آن وجود دارد، بنابراین ضروری است با تمرکز بر حوزه های اولویت دار، انباشت دانش و در پی آن انباشت سرمایه و ثروت هم ایجاد شود تا بتوان با سراریز به سایر بخش ها فرصت را برای جهش اقتصادی کشور فراهم نمود. با توجه این امر، در این پژوهش کوشیده‌ شده است، بخش های کاربردی فناوری اینترنت اشیا که میتوانند جهش فناوری و اقتصادی را بوجود آورند شناسایی شده و سپس با استفاده از رویکرد مدلسازی غیر خطی میزان اهمیت و اولویت این بخشها مشخص شوند. نتایج نشان داد که تمرکز بر هوشمندسازی حوزه انرژی در ایران دارای بالاترین مزیت بوده و تمرکز بر این بخش میتواند رشد اقتصادی وفناوری جامعه را تضمین نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quantitative analysis of the applied parts of Internet of Things technology in Iran: an opportunity for economic leapfrogging through technological development

نویسندگان [English]

 • Mohammad fallah 1
 • Mohammad ebrahim Sadeghi 2
 • Hamed Nozari 3
1 Department of Industrial Engineering - Islamic Azad University, Central Tehran Branch
2 Department of Industrial Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Industrial Engineering, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

IoT technology is one of long waves of technology that will act as a platform for countries to rise or fall in the economic path. If countries and companies that take advantage of the opportunities ahead of this technology, they can join the ranks of global leaders and consolidate their position for decades. In recent years, Iran has carried out extensive activities to develop various technologies, but due to the multiplicity of technology fields and the spread of the country's potential in various fields, sufficient accumulation of knowledge and capital in one sector has not taken place. In general, in order for economic coexistence, there must be leaps in several industrial and technological sectors so that a country can become the backbone of a developed country. But since IoT technology is a common technology and is used in all sectors, there is a risk of spreading the scientific and capital potential of the country in its various fields. Therefore, it is necessary to create accumulation of knowledge, capital and wealth by focusing on priority areas. Due to this, in this research, the applied parts of IoT technology that can cause technological and economic leaps have been identified and then the importance and priority of these parts can be determined using nonlinear modeling approach. The results showed that focusing on energy intelligence in Iran has the highest advantage and focusing on this sector can ensure economic growth and technology of society.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Internet of things
 • economic catch up
 • industrial catch up
 • Technology Leapfrogging
 • knowledge spillover

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400
 • تاریخ دریافت: 01 اسفند 1399
 • تاریخ بازنگری: 27 فروردین 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1400