نوع مقاله: مقاله ترویجی

نویسندگان

1 اندیشکده شفافیت برای ایران

2 رئیس اندیشکده شفافیت برای ایران

چکیده

چابک‌سازی حاکمیت یکی از دغدغه‌های مهم و نوین جمهوری اسلامی ایران است امّا بسیاری از تحلیل‌گران، تنها راه چابک‌سازی حاکمیت را کوچک‌سازی در قالب خصوصی‌سازی بخش‌های متنوع آن عنوان می‌کنند. تجربیات متعددی بیان می‌کنند، خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه به جای آنکه قدرت را به سمت مردم سوق دهند، آن را به افراد و گروه‌های به خصوصی واگذار می‌کنند که در نهایت منجر به ایجاد الیگارشی‌ها و طبقه‌هایی بسیار قدرتمند و غیرپاسخگو می‌شوند. امّا امروزه با استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی نوین، روش‌های جدیدی برای واگذاری وظایف حاکمیتی به مردم ایجاد شده‌اند که قدرت را به جای طبقات خاص، به صاحبان اصلی آن، یعنی عموم مردم می‌سپارند. شفافیت و جمع‌سپاری در عرصه‌های گوناگون نمونه‌هایی از مشارکت حداکثری مردم در اداره‌ی حاکمیت هستند. مقاله‌ی حاضر در تلاش است با بیان تجربیات دیگر کشورها و مصادیق گوناگون شفافیت و جمع‌سپاری، در قالب کلّی «حاکمیت باز»، راهکارهای نوینی جهت افزایش مشارکت و توان مردمی در اداره‌ی حاکمیت و در نتیجه بهینه‌سازی حاکمیت ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Transparency, e-participation, and open government, new methods for government rightsizing and agility

نویسندگان [English]

  • Hossein Bouzarjomehri 1
  • soheila rajaie 1
  • Mehdi Sanaei 2
  • ِYasaman Herandi 1

1 Transparency for Iran think tank

2 Transparency for Iran think tank

چکیده [English]

The government agility is one of the most important challenges in the Islamic Republic of Iran. Many analysts claim that the only way for government agility is downsizing of government in the form of privatization. However, many experiences indicate that privatization may give power to certain groups instead of directing it to the people. Therefore, it leads to rising powerful and unresponsive groups and oligarchies. Today by using recent information technology developments, methods have made for transferring government duties to the people that give the power to its main owners, which means all the people instead of certain groups. Transparency and crowdsourcing in different fields are samples of people's maximum participation in governance. This study aims to present new methods for increasing participation and power of people in government and finally optimizing government, this can be achieved by reviewing countries experiences and different samples of transparency, crowdsourcing, and open government.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : transparency
  • e-participation
  • crowdsourcing
  • open government
  • Agility