نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

چکیده

پیدایش و گسترش روش‌شناسی کیفی در خلال چند سال اخیر در جامعۀ علوم اجتماعی و انسانی ایران، موضوع مناقشات و مجادلات ضمنی نظری و روشی متعددی بوده است. توجه و گسترش روزافزون استفاده از روش‌های کیفی در جامعه دانشگاهی کشور، نه‌تنها مستلزم آشنایی با این روش‌شناسی و چگونگی طراحی و اجرای آن است، بلکه نیازمند آشنایی با رویه‌های تحلیلی این روش‌ها و استفاده از آن‌ها نیز می‌باشد. اما این رویه‌های استاندارد به‌ندرت به‌صورت مقاله کاربردی معرفی شده است. هدف این مقاله، معرفی رویه‌های استاندارد تحلیل داده‌های کیفی و فنون مرتبط با آن به‌صورت خلاصه و کاربردی است. لذا تلاش شده است به کمک روش پژوهش منابع کتابخانه‌ای، 11 روش جامع این حوزه مورد بررسی قرار گیرند. این روش‌ها عبارتند از: تحلیل مردم‌نگارانه تماتیک، تحلیل نظریه زمینه‌ای، تحلیل روایتی، تحلیل پدیدارشناسی، تحلیل محتوای کیفی، تحلیل مکالمه، تحلیل نشانه شناختی، توصیف ضخیم، تحلیل موقعیتی، تحلیل گفتمان و تحلیل داده‌های مشاهده‌ای. در بخش پایانی مقاله نیز، خلاصه کاربردی از شیوه کدگذاری در روش‌های کیفی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Introduction to research methodology: standard procedures for qualitative data analysis

نویسنده [English]

  • Amirhossein Tayebi Abolhasani

PhD. Student of Business Management, Allameh Tabataba'i University of Tehran

چکیده [English]

The emergence and development of qualitative methodology over the past few years in the social and human sciences community of Iran has been the subject of controversy in theory and practice in a number of ways. The increasing attention to and increasing the use of quality methods in the academic community of the country not only requires familiarization with this methodology and how it is designed and implemented, but also requires familiarization with the analytical procedures of these methods and their use. But these standard procedures are rarely introduced as an applied article. The purpose of this paper is to introduce standard procedures for analyzing qualitative data and related techniques in a brief and practical way. So, with the help of library resources research methodology, 11 comprehensive methods of this field have been examined. These include: Ethnographic Thematic Analysis, Grounded Theory, Narrative Analysis, Phenomenological Analysis, Qualitative Content Analysis, Conversation Analysis, Semiotic Analysis, Thick Description, Situational Analysis, Discourse Analysis, Observational Data Analyze. In the final section of the paper, a brief practical summary of the coding method in qualitative methods is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative method
  • analysis
  • procedure
  • model
  • Evaluation