نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، قائمشهر، ایران

چکیده

عصرحاضر مملوِ از نیروهایی است که بر اشکال مختلف زندگی‌انسان اثرگذاربوده و موجب آشوب‌ناکی، ابهام، گسستگی، تغییرپذیری، بی‌ثباتی و عدم‌قطعیت‌فزاینده در درک پدیده‌ها و ارائه‌ی راه‌حل‌ها برای مسائل‌اصلی زندگی شده‌است. دانش‌علمی و فن‌آورانه به پیش‌رفته‌ترین سطح خود رسیده‌است؛ به‌طوری‌که، سرعت فزاینده‌ی پیشرفت در فن‌آوری‌های‌نوین، انسان را از فشار کارهای‌فرسایشی رهانیده و زندگی او را آسان‌تر و غنی‌تر کرده‌است، اما به جای آسایش، ناآرامی، بی‌قراری، و فشارهای‌روحی و روانی مهلکی را برای انسان به ارمغان آورده و او را برده‌ی فن‌آوری کرده‌است. علاوه بر این، مسائل مربوط به توسعه، فساد اقتصادی، تخریب محیط‌زیست، استفاده از سلاح‌های کشتارجمعی، درگیری‌های سیاسی در سطوح ملی و بین‌المللی، بی‌عدالتی، افراط‌گرایی، دموکراسی‌سازی، حکمرانی، و سایر مسائل‌فردی، سازمانی، اجتماعی، و جهانی نیازمند چیزی بیش از دانش موجود در دنیاست. «حکمت»، فراتر از دانش‌علمی و فن‌آورانه، مفهومی است که می‌تواند میان عقلانیت‌ابزاری و عقلانیت-ارزشی توازن برقرار نماید، ارزش‌ها و اخلاقیات را موردتوجه قرار دهد، مسائل‌زندگی را برطرف نماید، نفع‌عامه را تأمین نماید، و زندگی بهتری را برای انسان فراهم‌آورد. ازاین‌رو، هدف این پژوهش ارائه‌ی مفهوم «دانشگاه حکیمانه» و تبیین نقش و مأموریت خطیر نسل جدیدی از دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش‌عالی، و سایر نهادها و مؤسسات علمی، آموزشی، و پژوهشی در حل مسائل‌زندگی فردی و اجتماعی انسان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Towards the Wise University: the Third Academic Revolution

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Samadi-Miarkolaei 1
  • Hossein Samadi-Miarkolaei 2

1 Department of Public Administration, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran

2 Master of Public Administration, Young Researchers and Elite Club, Qaemshahr, Iran

چکیده [English]

The present era is full of forces that influence on the different forms of living and cause increasingly chaos, ambiguity, discontinuity, changeableness, and uncertainty in the understanding of phenomena and representing solutions for living's main problems. The scientific and technological knowledge have been reached to the highest level ever before; so that increasingly speed progress in the new technologies liberated the human from exhausting physical labor, and maked his life easier and richer; but instead of rest and comfortableness living, it introduce a grave restlessness and psychological pressure into his life and make him a slave to this technology. Further, relevant problems to the development, economic corruption, environment destruction, using mass destruction weapons, political conflicts in national and international levels, injustice, extremism, democratization, governance, and other individual, organizational, social, and global problems needs something more than existing knowledge in the world. Wisdom, beyond scientific and technological knowledge, is a concept that is able to create balance between instrumental rationality and value rationality, to pay attention to the values and ethics, to resolve living problems, to serve the common good, and to provide a better living for human. Therefore, the purpose of the present study is to represent the concept of "Wise University" and to explain the crucial role and mission of the new generation of universities, higher education institutions, and other scientific, educational, and research institutions in the resolving of individual and social problems of human living.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wise University
  • Wisdom
  • Scientific Knowledge
  • Technology
  • the New Mission of Universities