نوع مقاله: مقاله مروری

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت فناوری دانشگاه تهران

چکیده

صنعت نفت از زمان کشف آن تاکنون مسیر پرفرازوفرودی را طی کرده و در این میان، صنعت نفت دستخوش تحولاتی شده است. شرکت های ملی، در پی موج ملی شدن صنعت نفت، در کشورهای نفت خیز پا گرفتند. در پی انتقادات شدید به عملکرد این شرکت ها، آن ها کوشیدند، برای استفادۀ بهینه از منابع و ذخایر خود و کاهش دخالت شرکت های بین المللی، تمامی توانمندی های رقبا را در عرصۀ رقابت در خود تقویت کنند. این شرکت ها از نقشی کاملاً منفعل به پویا و مهم و تأثیرگذار تبدیل شدند؛ اما چطور توانستند این راه طولانی را طی کنند و در محیط رقابتی دوام بیاورند؟ هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی سیر تحول و قدرت گیری این شرکت های مهم نفتی است و تلاش شده تجارب و نیازمندی های رقابتی این شرکت ها بیان شود. موقعیت رقابتی این شرکت ها در مقایسه با قبل پیشرفت چشمگیری داشته است که در سایۀ خلق توانمندی هایی مشابه با رقبا، از راه همکاری با آن ها در طرح های گوناگون، یادگیری و ارتقای سطح مهارت های مدیریتی و از همه مهم تر، توجه به فناوری و توانمندی های فناورانه و به تبع آن، سرمایه گذاری های عظیم در تحقیق و توسعه رخ داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Technology as The Main Driver Behind The National Oil Companies Journey from a Passive to Dynamic Role in The Global Oil Industry

نویسنده [English]

  • Shiva Ebneyamini

PhD Student of University of Tehran

چکیده [English]

There have been so many ups and downs in the oil and gas industry that caused different challenges for the players. “Nationalization of resources” helped national oil companies to gain the position they have in today’s oil industry. This wave happened to reduce the power of international oil companies and their dominance on the oil reserves. Since then, national oil companies have tried to gain essential capabilities in order to survive in the competition. They started as a passive player, but continued on their way to becoming an active and effective player in today’s industry. The main reasons behind this catch-up process is: collaborative projects with competitors and alliances, increasing management skills, and gaining access to technology and building technological competences which seems to be the most important one. This article is about to discuss and present a literature review on how this catching up process occurred and highlight the reasons and important elements of this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil and Gas Industry
  • National Oil Companies
  • Technology