نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

اقتصاد پویا برای تداوم نوآوری و رقابت پذیری، به سرمایه انسانی کارآمد که در برگیرنده نخبگان، کارشناسان و کارآفرینان است، نیاز دارد. از این رو، مهاجرت نخبگان در کشورهای درحال توسعه باعث شکاف رو به رشد نوآوری و فناوری مابین کشورهای مبدا و مقصد می شود. برای همین در این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر مهاجرت نخبگان بر وضعیت نوآوری از کشورهای منطقه چشم انداز (کشورهای مبدا) به ایالات متحده آمریکا ( کشور مقصد) طی دوره زمانی 2000 تا 2009 و با روش تحلیلی - توصیفی هستیم. نتایج این مطالعه نشان داد کشور جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای منطقه رتبه اول را دارد و از لحاظ تولید نوآوری نسبت به ایالات متحده آمریکا از شکاف بزرگی برخوردار است. البته باید یادآور شد کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از لحاظ شاخص های نوآوری توانمندی بالقوه به نسبت خوبی دارد که برای به فعل رساندن آن باید برنامه ریزی های اصولی در سطح کلان صورت گیرد. کشورهای منطقه چشم انداز نیز از لحاظ نوآوری تفاوت چشم گیری با کشور مقصد دارند. از سوی دیگر، کشورهایی مانند ترکیه و کویت که از مهاجرت نخبگان کمتری نسبت به سایر کشورهای منطقه برخوردارند، از لحاظ شاخص های نوآوری جایگاه به نسبت مناسبی را به خود اختصاص داده اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Effect of Brain Drain on Ability to Produce Innovation in Vision Region Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Amene Jamebozorgi 2

چکیده [English]

Dynamic economy needs efficient human capital which includes elites, professionals and entrepreneurs to continue innovation and competitiveness. Brain drain in the developing countries leads to growing gaps between innovation and technology in country of origin and destination. Therefore this study is investigated the effect of brain drain on innovation in countries of the middle east region and the U.S.A during period of 2000-2009. The results showed that the Islamic Republic of Iran among the region countries has taken first rank in terms of brain drain, also in terms of innovation product has a big gap with the U.S.A. It should be noted Iran in comparison with other region countries potentially is relatively well in terms of indicators of innovation,. Middle east countries also have significant differences with the United States in terms of innovation. On the other hand countries such as Turkey and Kuwait, have less brain drain than other region countries, also have relatively good position in terms of innovation indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • innovation
  • Brain Drain
  • Middle East Countries
  • United States