کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی
تعداد مقالات: 3
1. نگاه نامتعارف به برنامه ریزی

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-30

عباس قیومی ابرقویی


2. موانع تدوین و اجرای برنامه در سازمان های ایران

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-58

عباس قیومی ابرقویی


3. در جست و جوی راه سوم در سیاست گذاری توسعه صنعتی

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 89-108

علی بابایی؛ روح الله حمیدی مطلق؛ علی ملکی