کلیدواژه‌ها = نوآوری
تعداد مقالات: 9
1. نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

دوره 09، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی


2. تأثیر سرمایه فکری بر گرایش‌های کارآفرینانه و نوآورانه: باتأکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا

دوره 09، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 5-15

شهرام خلیل نژاد؛ حلیمه یوسفی طبس؛ عماد گلمحمدی؛ نشاط محمدی


3. شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اکتساب نوآوری

دوره 08، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-61

محمد مهدی سعیدیان؛ مهدی کیامهر؛ میثم شهبازی


6. سیاست نوآوری: چیستی، چرایی و چگونگی

دوره 08، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-86

محمدعلی صادقی کیا


7. عوامل موثر بر نوآوری در بنگاه های موچک و متوسط

دوره 05، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 35-49

مرضیه مجیدی کلیبر؛ محمود سمیعی نصر؛ کامران محمد خانی


9. بداعت شومپیترى؛ چگونگى خلق، نشر و اثرگذارى آن

دوره 03، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 27-40

محمود متوسلی؛ محمدصادق برادران