کلیدواژه‌ها = نوآوری
رویکردی تکاملی به فرارسی اقتصادی متاخران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

مهدی فاطمی؛ مصطفی صفدری رنجبر


شناسایی عناصر سازنده واقعیت اجتماعی نوآوری در شرکت‎های دانش‏ بنیان با استفاده از روش حافظه‎ران

دوره 11، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 101-112

محمد صالح ترکستانی؛ سید سروش قاضی نوری؛ پدرام جاهدی


تأثیر سرمایه فکری بر گرایش‌های کارآفرینانه و نوآورانه: باتأکید بر نقش میانجی قابلیت‌های پویا

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 5-15

شهرام خلیل نژاد؛ حلیمه یوسفی طبس؛ عماد گلمحمدی؛ نشاط محمدی


نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی


شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر در انتخاب راهبرد اکتساب نوآوری

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 51-61

محمد مهدی سعیدیان؛ مهدی کیامهر؛ میثم شهبازی


سیاست نوآوری: چیستی، چرایی و چگونگی

دوره 08، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 69-86

محمدعلی صادقی کیا


عوامل موثر بر نوآوری در بنگاه های موچک و متوسط

دوره 05، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 35-49

مرضیه مجیدی کلیبر؛ محمود سمیعی نصر؛ کامران محمد خانی


بداعت شومپیترى؛ چگونگى خلق، نشر و اثرگذارى آن

دوره 03، شماره 3، بهمن 1392، صفحه 27-40

محمود متوسلی؛ محمدصادق برادران