نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی نقش عراق در تحولات آتی بازار جهانی نفت

دوره 05، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 61-80

علی طاهری فرد؛ مهدی اخوان؛ حجت الله برامکی