نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
ارائه الگوی بین المللی شدن کسب وکارهای کوچک و متوسط صنعتی مورد حمایت صندوق کارآفرینی امید

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 5-16

محمدرضا حاتمی؛ محمودرضا چراغعلی؛ پرویز سعیدی؛ محمودرضا مستقیمی