نویسنده = اخوان، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عراق در تحولات آتی بازار جهانی نفت

دوره 05، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-80

علی طاهری فرد؛ مهدی اخوان؛ حجت الله برامکی