شناسایی و استخراج میزان تأثیر عوامل مؤثر بر موفقیت تجاری‌سازی پروژه‌های توسعه فناوری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

فناوری، نه تنها بعد مهمی در توسعه و رشد ملی کشورها به شمار می رود، بلکه عامل موفقیت و بقای سازمان ها در جهان رقابتی کنونی است. چالشی که امروزه سازمان های علمی و فناوری با آن مواجه اند این است که چگونه ایده ها را به محصولات و خدماتی که قابل عرضه در بازارند تبدیل کنند. تجاری سازی تحقیقات فرایندی است که دانش تولیدشده در سازمان های تحقیقاتی را به محصولات قابل عرضه در بازار یا فرایندهای صنعتی تبدیل می کند. در این مقاله افزون بر مرور ادبیات تجاری سازی، عوامل مؤثر در موفقیت تجاری سازی استخراج شد. طی نظرسنجی از خبرگان، عوامل مهم در چهار بعد فناوری، سازمان، بازار و محیط طبقه بندی شدند، سپس تأثیر این عوامل در موفقیت تجاری سازی از نظر کارشناسان و متخصصان فعال در پژوهشگاه ها،  بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل بازار، سازمان، محیط و فناوری به ترتیب مؤثرترین عوامل در موفقیت تجاری سازی پروژه های توسعۀ فناوری اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and extract success factors influencing the commercialization of technology development projects

نویسندگان [English]

  • Bahram Ghaffari 1
  • Hesam Zand Hesami 2
1 Master of Science (MSc) in Strategic Orientation Management
2 Assistant Professor and Faculty of Management, Islamic Azad University of Qazvin
چکیده [English]

Technology not only an important dimension in national development is a contributing factor to the success and survival of organizations in today's competitive world. The challenge faced by organizations today is how scientific and technological ideas into marketable products and services convert. Commercialization of research, a process that knowledge produced in research organizations into marketable products or industrial processes convert. In this paper, literature review, factors affecting the success of commercialization of mining and the opinions of experts in the four following important factors, technology, organization, market and were classified environment. The effects of these factors on commercialization success in terms of experts and specialists in government research institutes, the tested. The results showed those factors, market, organization, environment and the most effective technology to successfully commercialize the technology development projects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology
  • technology development
  • Technology commercialization
  • Success factors on commercialization