تعداد مقالات: 275
51. شناسایی معیارهای توسعۀ پایدار مؤثر بر انتخاب پروژه ها، با توجه به ارتباطات میان آن ها

دوره 06، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 15-28

زهرا جلیلی بال؛ سیامک حاجی یخچالی؛ علی بزرگی امیری؛ ساناز ایمانی


56. آینده نگاری مشارکتی؛ راهبردی اثربخش در سیاستگذاری های نهاد دانشگاه

دوره 07، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 17-24

اکرم طالبی؛ محمدعلی نعمتی


58. نگاهی به آزمایشگاه‏ های موجود در دانشکده ‏های مدیریت جهان

دوره 09، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 17-26

مهدی گودرزی؛ محمدحسین قربانی


59. امن‌سازی رایانش مرزی از طریق زنجیره بلوکی

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 17-38

سعید کاظم پوریان؛ محمد شهبازی؛ محمدرضا تقوا


60. علوم مهندسى ایران در سطح بین الملل: مطالعه اى در پایگاه هاى استنادى

دوره 03، شماره 1، بهار 1392، صفحه 19-32

محمود اوکاتی صادق؛ اسماعیل وزیری


62. زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیکی پیدایش شبکه هوشمند برق‌رسانی

دوره 09، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-32

مهیار کریم‌خانی؛ امیر البدوی؛ میثم کریم‌خانی


64. رابطه آموزش و پژوهش در دانشگاه های جدید

دوره 04، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 29-46

جمال کدخداپور؛ عباس قیومی ابرقویی


67. فناوری در صنعت نفت

دوره 05، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 7-16


68. الزامات ایجاد کسب و کارهای انشعابی توسط دانشگاه ها

دوره 02، شماره 1، زمستان 1391، صفحه 11-24

محمدرضا حلاج یوسفی؛ حکیمه نیکی اسفهلان؛ جواد خلیل زاده


70. نقش و کارکرد کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری عمومی (بررسی تجربة موردی آمریکا)

دوره 01، شماره 2، پاییز 1390، صفحه 15-24

علی خواجه نایینی؛ حمیدرضا شهریاری


72. چه چیزى باعث رشد سریع اقتصادى می شود: نهادهاى مورد نیاز کدامند؟

دوره 03، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 17-26

شیرین کتیرایی؛ مهدی محمدی


73. دو دهه با سیستم های نوآوری بخشی: مسیر پیموده شده و افق های پیش رو

دوره 08، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 17-42

مصطفی صفدری رنجبر؛ سید سروش قاضی نوری


74. اقتصاد دانش محور: رویکردها، مبانی و دلالت ها

دوره 01، شماره 1، بهار 1390، صفحه 19-32

ابراهیم سوزنچی کاشانی


75. نگاه نامتعارف به برنامه ریزی

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-30

عباس قیومی ابرقویی