شماره جاری: دوره 09، شماره 2 - شماره پیاپی 27، تابستان 1398 (اصل مقالات بعد از اتمام ویراستاری و صفحه آرایی منتشر خواهد شد.) 
1. در مسیر دانشگاه حکیمانه: سومین انقلاب علمی- دانشگاهی

صفحه 1-2

حمزه صمدی میارکلائی؛ حسین صمدی میارکلائی


7. یک راهنمای کاربردی برای ایجاد مشارکت نظری در حوزه مدیریت استراتژیک

صفحه 13-14

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ زهرا دانیالی