موضوعات = سیاستگذاری عمومی
تعداد مقالات: 3
مروری بر ماموریت ها و دستاوردهای مهم آزمایشگاههای ملی ایالات متحده آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

رضا یوسفی


مدل ارزیابی اجرای موفق خط‏مشی‏ مالکیت صنعتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

مسعود قلایچی؛ فرج ا... رهنورد؛ مهدی مرتضوی


ارزیابی سرمایه های معیشتی سکونتگاه های روستایی (1399-1375) مورد: ناحیه تکاب (آذربایجان غربی)

دوره 12، شماره 2، تیر 1401

بهزاد دوستی سبزی؛ عباس سعیدی؛ بیژن رحمانی