کلیدواژه‌ها = فرآیند استراتژی
تأثیرگذاری پاورپوینت:چشم اندازی بصری به معناسازی در استراتژی

دوره 10، شماره 4، دی 1399، صفحه 117-142

زهرا دانیالی؛ سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی


مروری بر ابزارهای استراتژی منتشر شده در مجلات مهم، طی 25 سال اخیر

دوره 07، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 55-77

سیدامیرحسین طیبی ابوالحسنی؛ شاهین روحانی راد