نویسنده = ���������� �������� ����������
تعداد مقالات: 1
عوامل موثر بر نوآوری در بنگاه های موچک و متوسط

دوره 05، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 35-49

مرضیه مجیدی کلیبر؛ محمود سمیعی نصر؛ کامران محمد خانی