نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
بررسی سطوح بلوغ و توسعه یافتگی نوآوری و همکاری دولت با خوشه های صنعتی (مورد کاوی خوشه کاشی استان یزد)

دوره 04، شماره 2، آبان 1393، صفحه 103-112

محمود ابویی اردکان؛ محمد علی عظیمی؛ کامبیز طالبی