نویسنده = عباس قیومی ابرقویی
تعداد مقالات: 5
1. نگاه نامتعارف به برنامه ریزی

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-30

عباس قیومی ابرقویی


2. موانع تدوین و اجرای برنامه در سازمان های ایران

دوره 06، شماره 1، بهار 1395، صفحه 45-58

عباس قیومی ابرقویی


3. مروری بر چالش های نظام طبقه بندی کالا در شرکت ملی گاز ایران

دوره 05، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 117-126

بابک رضایی نژاد؛ عباس قیومی ابرقویی


4. توسعۀ علوم در بستر تمدن اسلامی

دوره 05، شماره 1، بهار 1394، صفحه 41-49

عباس قیومی ابرقویی


5. رابطه آموزش و پژوهش در دانشگاه های جدید

دوره 04، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 29-46

جمال کدخداپور؛ عباس قیومی ابرقویی