نویسنده = ���������� ������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه شهری دانش بنیان

دوره 07، شماره 1، اردیبهشت 1396، صفحه 17-30

محمد وصالی آذر شربیانی