نویسنده = �������� �������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
خط مشی ها، الگو ها و اصول مدیریت مدارس موفق(مروری بر یافته های پروژه بین المللی ISSPP)

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 124-136

سارا عابدی کوشکی؛ حسن رضا زین آبادی؛ علی اکبر امین بیدختی