نویسنده = علی اصغر سعدآبادی
تعداد مقالات: 3
برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


اقدام پژوهی رویداد استارتاپی (شتاب) خاتون : بررسی نقش‌های دوگانه خانوادگی و اجتماعی زنان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1401

علی اصغر سعدآبادی؛ فهیمه آزموده؛ کیارش فرتاش


سه پارادایم سیاست نوآوری: تحقیق و توسعه، نظام‌های نوآوری و تغییر تحول آفرین

دوره 11، شماره 2، تیر 1400، صفحه 152-178

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ علی اصغر سعدآبادی