نویسنده = ������������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
بررسی تأثیر ظرفیت های فناوری اطلاعات و بازاریابی بر عملکرد زنجیره تأمین شرکت نیکان طب کیمیا

دوره 09، شماره 3، آذر 1398، صفحه 73-84

پریسا حمزوی پور؛ معصومه شجاعی؛ ابوتراب علیرضایی