نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 2
تاثیر مدیریت اطلاعات بر سرعت تامین منابع در صنایع تولیدی

دوره 09، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 57-70

محمدرضا زاهدی؛ مینا حاجیلو؛ میثم امیری کیا


رویکرد جریان دانش و نقش آن در کارآفرینی سازمانی

دوره 08، شماره 3، آذر 1397، صفحه 63-75

محمدرضا زاهدی؛ سکینه جوادی کمنی