نویسنده = کیارش فرتاش (مترجم)
تعداد مقالات: 4
1. برنامه‌ریزی برای جهان پساکووید19: پنج محور توسعه پسانئولیبرالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

کیارش فرتاش؛ طوبی برامکی؛ علی اصغر سعدآبادی


2. سه پارادایم سیاست نوآوری: تحقیق و توسعه، نظام‌های نوآوری و تغییر تحول آفرین

دوره 11، شماره 2، تابستان 1400

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ علی اصغر سعدآبادی


3. نوآوری، دولت و سرمایۀ صبور

دوره 09، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 85-102

کیارش فرتاش؛ مریم جهانگیرنیا؛ امیر ملک محمدی